راهنمای فراسو > روش زدن سند حقوق و دستمزد در فراسو

روش زدن سند حقوق و دستمزد در فراسو

در هزینه ها حسابی تحت عنوان هزینه حقوق و دستمزد ایجاد شود در این بخش نباید تیک ایجاد ارتباط با طرف حسابها تیک بخورد.

در زیر هزینه ها بایستی حسابهایی مثل حقوق ثابت , حق بیمه , مالیات یا هر هزینه دیگری که ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد باز می شود.

در صورت تمایل می توانید حسابهای فوق را به تفکیک پرسنل باز کنید و یا به صورت کلی باز نمایید.مثلا:

هزینه ها

هزینه حقوق و دستمزد

هزینه حقوق ثابت

هزینه بیمه

هزینه .....

یا روش دوم:

هزینه ها

هزینه حقوق و دستمزد

هزینه حقوق آقای .....

هزینه حقوق ثابت آقای ....

هزینه بیمه آقای......

در حسابهای پرداختنی (بستانکاران) حسابی تحت عنوان جاری کارکنان باز شود که ارتباط با طرف

حسابهای حقوقی باید در این بخش تیک شود و در زیر این حساب برای تک تک کارکنان باید حساب باز شود

مثلا آقای حسنی جاری کارکنان

در حسابهای پرداختنی (بستانکاران) حسابی تحت عنوان سازمانها و نهادها باز شود که ارتباط با طرف

حسابهای حقوقی باید در این بخش تیک شود و در ذیل آن حسابهایی مانند تامین اجتماعی , اداره مالیات و .. باز شود.

حال روش سند زدن: در بخش ایجاد سند حسابداری یک سند جدید باز کنید و به ازای هر کارمند به شکل زیر سند بزنید:

هزینه حقوق ثابت به اندازه مبلغ پایه حقوق آقای حسنی بدهکار شود مثلا 100 ریال بد

هزینه بیمه به اندازه بیمه سهم کارفرما بدهکار شود مثلا 23 ریال بد

اداره مالیات به اندازه مالیات حقوق پرداختنی بستانکار شود مثلا 10 ریال بس

تامین اجتماعی به اندازه مجموع بیمه (سهم کارفرما و سهم کارمند) مثلا 30 ریال بس

حساب جاری کارکنان آقای حسنی به اندازه مبلغ قابل دریافت بستانکار شود مثلا 83 ریال

 

X
ارسال دیدگاه / دیدگاه کاربران
دیدگاه شما

*
*