راهنمای فراسو > روش انتقال سال مالی در فراسو

روش انتقال سال مالی در فراسو

چگونه می توان سال مالی را انتقال داد؟

آیا با انتقال سال , سند اختتامیه و افتتاحیه ثبت می گردد؟

آیا انتقال ندادن سال مالی در انتهای سال مشکلی ایجاد می کند ؟

 

جهت انتقال سال مالی در فراسو وارد بخش حسابداری , عملیات ویژه , انتقال پارامترهای حسابداری به سال جدید , وارد شده و سال مالی مبدا و مقصد را به صورت کامل (چهارحرفی ) وارد نماییدو کلید انجام عملیات انتقال را بزنید . با این کار فقط کدینگ شما به سال جدید انتقال پیدا می کند و یک شماره سند افتتاحیه رزرو می گردد که این سند خالی است و نباید تا زمان زدن سند افتتاحیه واقعی حذف شود و هدف از ایجاد این سند خالی , این است که در آینده که سند افتتاحیه را زدید شماره سندهای شما به هم نخورد , لذا از اصلاح کردن این سند بپرهیزید .(در صورت اصلاح زدن روی این سند , نام کاربری شما در جلوی این سند به عنوان کاربر اصلاح کننده ثبت می شود که زیاد مهم نیست چون در نهایت شما این سند را حذف خواهید کرد) . توجه نمایید که با توجه به مکانیزه بودن سیستم فراسو , عملیات انتقال سال مالی حتما باید در انتهای روز آخر سال یا ابتدای روز اول سال انجام شود در غیر اینصورت سندهای شما در ادامه سال مالی قبل ثبت می گردد و جدا کردن این اسناد صرفا توسط کارشناسان فراسو قابل انجام خواهد بود. ضمنا در زمان این انتقال , نگران زدن سند اختتامیه یا افتتاحیه یا بستن حسابها نباشید چون در روزهای بعدی می توانید نسبت به ثبت این اسناد اقدام نمایید.

ارسال دیدگاه / دیدگاه کاربران
دیدگاه شما

*
*