راهنمای فراسو > جابجایی اسناد حسابداری در فراسو

جابجایی اسناد حسابداری در فراسو

چگونه می توان در فراسو در تاریخهای گذشته سند حسابداری دستی (غیرمکانیزه) ثبت نمود؟

چگونه می توان اسناد حسابداری فراسو را به تاریخهای قبل انتقال داد؟

سیستم فراسو به دلیل مکانیزه بودن , با ورود به برنامه برای روز جاری یک یا چند سند حسابداری مکانیزه (خالی ) ثبت می نماید که با ثبت فروشها و قبضهای آن روز این سند به تدریج تکمیل می گردد. این سند غیرقابل اصلاح می باشد و برای اصلاح بایستی از بخشهای مربوطه مثلا فروش یا صندوق اصلاح را انجام داد. لذا در برخی موارد لازم است در تاریخهای گذشته اسنادی ثبت نمود ولی در بخش ایجاد سند همیشه به تاریخ امروز می توان سند ایجاد نمود ولی شما می توانید با ثبت وذخیره سند خود پس از ذخیره اقدام به جابجایی سند حسابداری به تاریخهای گذشته نمایید.قبل از انجام این کار به این موضوع دقت داشته باشید که با جابجایی یک سند به تاریخهای قبل , تمام سندهای بعدی یک شماره به بعد شیفت داده می شود و در صورت پرینت گرفتن روکش اسناد , شماره های سندهای شما عوض می شود.

برای جابجا نمودن اسناد , از حسابداری , مدیریت مالی , جابجایی اسناد حسابداری را کلیک نمایید و با زدن کلید بررسی , سندها را مشاهده نمایید . سپس سند موردنظر را انتخاب نمایید با زدن کلید (جابجایی سند حسابداری) شماره سند موقعیت جدید را وارد نمایید و کلید اجرا را بزنید و این سند در محل موردنظر جاجا می گردد و سندهای بعد از آن موقعیت , یکی به جلو انتقال شماره می یابد.

ارسال دیدگاه / دیدگاه کاربران
دیدگاه شما

*
*