راهنمای فراسو > ثبت نهایی نمودن اسناد در فراسو

ثبت نهایی نمودن اسناد در فراسو

چگونه می توان سندهای حسابداری را در فراسو , غیرقابل تغییر نمود؟

چگونه می توان سندهای ثبت نهایی شده را در فراسو اصلاح کرد؟

چگونه می توان جلوی اصلاح فروشها و قبضها در فراسو را گرفت؟

در فراسو برای جلوگیری از اصلاح اسناد دستی و مکانیزه بایستی نسبت به ثبت نهایی نمودن اسناد اقدام نمود. توجه نمایید که این اقدام برگشت پذیر است و شما در هر لحظه که بخواهید می توانید نسبت به ثبت موقت نمودن آن مجددا اقدام نمایید. برای ثبت نهایی نمودن سند از بخش حسابداری , مدیریت مالی , (ثبت نهایی نمودن اسناد حسابداری) را کلیک نمایید و با زدن کلید بررسی و انتخاب سند موردنظر و زدن کلید ثبت نهایی می توانید یک سند را ثبت نهایی نمایید یا با زدن کلید ( از ثبت نهایی خارج نمودن ) سندها را از ثبت نهایی خارج نمایید.

ارسال دیدگاه / دیدگاه کاربران
دیدگاه شما

*
*