راهنمای فراسو > تراز تفکیکی در فراسو

تراز تفکیکی در فراسو

چگونه می توان مانده تمام حسابهای فراسو را به صورت یکجا مشاهده و چاپ نمود؟

برای مدیریت چه ترازی در فراسو بگیریم؟

بهترین و کاملترین تراز در سیستم فراسو که قابل پرینت گرفتن باشد تراز تفکیکی فراسو می باشد که از بخش حسابداری , تراز مقایسه ای تفکیکی , تراز تفکیکی را کلیک نمایید و با زدن کلید , چاپ , نسبت به چاپ تراز تفکیکی اقدام نمایید.

ارسال دیدگاه / دیدگاه کاربران
دیدگاه شما

*
*