راهنمای فراسو > مشاهده تراز کلی در فراسو

مشاهده تراز کلی در فراسو

برای مشاهده تراز همه حسابها به صورت آبشاری , از بخش حسابداری , تراز مقایسه ای تفکیکی ,مشاهده تراز کلی را کلیک نمایید و با اینتر کردن روی هر حساب می توانید تا سطح دفتر حساب جلو بروید یا با کلید اسکیپ صفجه کلید به عقب برگردید.

ارسال دیدگاه / دیدگاه کاربران
دیدگاه شما

*
*