راهنمای فراسو > فروش پکیج تور

    راهنمای سیستم فروش پکیج تور فراسو

    این سیستم جهت ثبت کلیه خرید و فروشهای آژانس به کار می رود که توسط کانترهای فروش بایستی ثبت گردد .

   مدیریت پکیج تور

    برای شروع کار با این سیستم ابتدا باید مراحل ذیل را طی نمود .

    1- در مرحله اول باید پکیجهای تور را معرفی نمود . این کار برای تفکیک درآمد در بخش حسابداری مفید می باشد. جهت معرفی پکیج های تور در بخش( فروش پکیج تور,     مدیریت پکیجهای تور , معرفی پکیج تور) وارد شده با زدن دکمه ایجاد , صفحه ایجاد پکیج تور باز می گردد که با وارد نمودن عنوان تور مثلا کیش یا مشهد یا ... و مشخص     نمودن کد حساب درآمد تور , برگشت درآمد و هزینه تخفیف و زدن دکمه ذخیره , یک پکیج ثبت می گردد. شایان ذکر است کد های حساب بایستی قبلا توسط حسابدار در بخش     (حسابداری , اطلاعات پایه , سرفصلهای حساب ) تعریف شده باشد. برای اصلاح یا غیرفعال نمودن تور در همین بخش می توانیم از دکمه اصلاح استفاده نمائیم. همچنین برای     حذف می توانیم از دکمه حذف استفاده نمائیم مشروط بر اینکه هیچ فروشی روی این پکیج انجام نشده باشد.

    توجه : در صورتی که نوع سفر در این بخش خالی باشد باید در بخش ( فروش پکیج تور , اطلاعات پایه , معرفی انواع سفر ) با زدن دکمه ایجاد , نوع سفر دلخواه را تعریف     نمائیم مثلا زیارتی یا سیاحتی

    2- در مرحله دوم باید طرف حسابهایی که پکیجهای خود را از آنها خریداری می کنیم مشخص کنیم . برای این منظور در بخش ( فروش پکیج تور , مدیریت پکیجهای تور , معرفی     هزینه های پکیج تور ) وارد شده و با زدن دکمه ایجاد صفحه ایجاد عنوان هزینه باز می گردد که با انتخاب کد حساب از ذره بین و وارد نمودن نام شرکتی که از آن خرید     انجام میدهیم خودبخود عنوان هزینه تکمیل می گردد .(مثلا هالی تور یا یادمان یا بعثت یا ... ) شایان ذکر است کد های حساب بایستی قبلا توسط حسابدار در بخش     (حسابداری , اطلاعات پایه , سرفصلهای حساب ) تعریف شده باشد.

    برای اصلاح یا غیرفعال نمودن هزینه در همین بخش می توانیم از دکمه اصلاح استفاده نمائیم. همچنین برای حذف می توانیم از دکمه حذف استفاده نمائیم مشروط بر اینکه     هیچ فروشی روی این پکیج انجام نشده باشد.

    3- در مرحله سوم باید برای اشخاص یا شرکتهایی که قرار است واچر به آنها تحویل داده شود (چه به صورت واقعی چه به صورت فرضی ) یک قرارداد فروش تور بسته شود البته     مشروط به اینکه آن شخص یا شرکت در بخش طرف حسابها معرفی شده باشد(طبق دستورالعمل ایجاد حساب یا طرف حساب) . برای ایجاد قرارداد در بخش ( فروش پکیج تور ,     قراردادها , ثبت قرارداد فروش تور ) با زدن دکمه لیست قراردادهای موجود را مشاهده نموده و با زدن دکمه ایجاد و زدن ذره بین (کد شرکت طرف قرارداد ) و انتخاب یک     طرف حساب مثلا یکی از کانترهای فروش شما , مشخص کردن شماره قراردا د (مثلا 1 ) و مشخص نمودن تاریخ شروع و پایان قرارداد (به صورت فرضی ) و مشخص نمودن کارمزد     فروش ( مثلا صفر) و زدن دکمه ذخیره , قرارداد را ذخیره می کنیم .

    برای اصلاح یا غیرفعال نمودن قرارداد در همین بخش می توانیم از دکمه اصلاح استفاده نمائیم. همچنین برای حذف می توانیم از دکمه حذف استفاده نمائیم مشروط بر اینکه     هیچ فروشی روی این قرارداد انجام نشده باشد یا تحویل واچری صورت نگرفته باشد.

    4- در مرحله چهارم باید برای فروش , واچر تعریف شود که شامل دو بخش می گردد:

    الف) وارد نمودن واچر به انبار : در بخش (فروش پکیج تور , واچر , دریافت واچر) و زدن دکمه لیست واچرهای وارد شده به انبار را مشاهده می کنیم و برای دریافت جدید     , با زدن دکمه ایجاد وارد نمودن تعداد واچر دریافتی (مثلا 5000) و شماره آغاز سریال واچر دریافتی (مثلا 1000) و زدن دکمه ذخیره , واچرهای ما وارد انبار می گردد     .

    توجه:

شماره آغاز و پایان واچر دریافتی باید دارای تعداد ارقام برابر باشد مثلا هز دو سه رقمی یا چهار رقمی باشد و نمی توان از شماره 1 تا 1000 یا 100 تا 1000     استفاده نمود ولی شماره 1000 تا 9999 معتبر است.

    ب) تحویل واچر به صادرکننده : در بخش (فروش پکیج تور , واچر , تحویل واچر به آژانسها ) با زدن دکمه لیست واچرهای تحویل داده شده را می بینیم و برا ی تحویل جدید     با زدن دکمه ایجاد و انتخاب شماره ثبت دریافت واچر از ذره بین (در این بخش مشخص می شود از کدام دسته واچر موجود در انبار می خواهیم واچر تحویل بدهیم) و زدن دکمه صفحه تحویل واچر تکمیل می گردد که کد شرکت دریافت کننده واچر را انتخاب (کسانی که قرارداد فروش تور دارند) و شماره قرارداد فروش تور از ذره بین انتخاب می گردد ,     با وارد کردن تعداد واچر درخواستی و شماره آغاز سریال واچر دریافتی و مشخص کردن نام تحویل گیرنده و زدن دکمه ذخیره , اطلاعات ثبت می گردد.

    فروش پکیج تور

    برای فروش پکیج تور وارد بخش ( فروش پکیج تور , فروش , فروش پکیج تور ) می شویم . در این بخش کلیدهای زیر را می بینیم که عملکرد هر کدام زیر کلید مشخص شده و با     نگهداشتن ماوس روی کلید نیز می توانید عملکرد آن را ببینید:

   

1- فروش

    با زدن کلید فروش وارد صفحه فروش پکیج می شوید

    کلیه آیتمهای روی صفحه از دو بخش تشکیل شده : یکی آیتمهایی که باید در آنها تایپ کرد(مثل قیمت خرید یا فروش یا تلفن ) و دوم بخشهایی که کد هستند و باید از ذره بین  انتخاب گردد .با زدن ذره بین کنار کد تور صفحه مطابق شکل زیرباز می شود

   

در زیر این صفحه محلی برای جستجوی سریع تهیه شده که با تایپ کردن در آن می توان جستجو روی آیتمهای باز شده انجام داد.

    پس از انتخاب پکیج با زدن اینتر آن را انتخاب می کنیم و با زدن مجدد اینتر روی کد صادر کننده واچر می ایستد و پس از آن شماره واچر را از ذره بین انتخاب یا تایپ     می کنیم (هر شماره واچر را فقط یکبار می توان استفاده نمود مگر اینکه فروش قبلی حذف گردد) تاریخ شروع و پایان اقامت را به صورت کامل (مثلا 12/05/89) وارد نموده     و وارد بخش خرید می شویم , در این بخش با باز کردن اولین ذره بین , مشخص می کنیم این واچر را از چه کسی خریداری کرده ایم و در بخش قیمت خرید , باید قیمت کل خرید     واچر را به صورت کمیسیون کم شده وارد نمائیم , در بخش شرح باید مشخصات خرید را درج نمائیم بهتر است شرح هر خرید به صورت کامل وارد شود مثلا (سه شب هتل اتلانتیس     واچر 678 ) چون این شرح دقیقا در حساب بستانکاری فروشنده درج می گردد .(به صورت اختیاری می توانیم دریافتی کانتر را نیز وارد نمائیم که هیچگونه سندی روی این     دریافتی نمی خورد و فقط جهت گزارش استفاده می گردد) در صورتی که این واچر خریدهای دیگری نیز داشت می توانیم در سطرهای دوم و سوم و چهارم این خریدها را همانند     خرید 1 وارد نمائیم.

    توجه : در صورتی که محاسبه مبلغ کمیسیون کم شده برای خرید مشکل می باشد می توانید با کلیک کردن روی عنوان هزینه از سیستم برای وارد کردن مبلغ کمیسیون کم شده کمک     بگیرید:

    با وارد کردن مبلغ کل و درصد کمیسیون و زدن دکمه تائید , مبلغ کمیسیون کم شده محاسبه می گردد.

    سپس با وارد کردن تعداد مسافر , اسامی مسافرین را وارد می نمائیم . برای انتخاب گروه سنی می توانیم از کلیدهای 1 تا 3 صفحه کلید استفاده کنیم یا با ماوس از کشوی     انتخابی گروه سنی را انتخاب کنیم. سپس تلفن و ملاحظات موردنیاز را وارد می کنیم .

    در نهایت قیمت فروش را به صورت کامل برای کل واچر وارد نموده و تعهد کننده را وارد می کنیم. تعهد کننده کسی است که مبلغ واچر به حساب بدهکاری آن منظور می گردد     که در مورد مشتریان نقدی می توانیم کد کانتر فروشنده را وارد نمائیم . در صورتی که به تعهد کننده بابت این فروش , کمیسیونی تعلق می گیرد باید در مقابل تعهد     کننده درصد یا مبلغ کمیسیون وارد گردد .

    درصورتی که مسافر حضوری می باشد با زدن تیک (ارسال به صندوق ) اطلاعات قبض مسافر را به صندوق ارسال می کنیم , در این حالت یک قبض به صورت عدم تائید به صندوق     ارسال می گردد که صندوقدار با اصلاح قبض و وارد کردن مبلغ دریافتی , قبض را تائید می نماید.

    2- کنسلی

    برای کنسل کردن یک واچر ابتدا باید فروش موردنظر را روی صفحه آورد برای این منظور می توانیم از گزینه های بالای صفحه برای جستجو استفاده کرد می توانیم با تغییر     تاریخ فروش بالای صفحه یا پاک کردن کل تاریخ فروش و زدن دکمه اطلاعات مورد نیاز را روی صفحه بیاوریم و یا با وارد کردن سریال فروش موردنظر و زدن دکمه مذکور     اطلاعات همان فروش را مشاهده کنیم . پس از انتخاب فروش موردنظر با زدن دکمه (کنسلی فروش )صفحه نمایش اطلاعات فروش باز می گردد که

    با وارد کردن (جریمه سهم طرف حساب) و مبلغ جریمه سهم آژانس و انتخاب نوع تغییر وضعیت اطلاعات را ذخیره می کنیم و این واچر کنسل می گردد.

    3- حذف واچر

    برای حذف فروش یک واچر ابتدا باید فروش موردنظر را روی صفحه آورد برای این منظور می توانیم از گزینه های بالای صفحه برای جستجو استفاده کرد می توانیم با تغییر     تاریخ فروش بالای صفحه یا پاک کردن کل تاریخ فروش و زدن دکمه اطلاعات مورد نیاز را روی صفحه بیاوریم و یا با وارد کردن سریال فروش موردنظر و زدن دکمه مذکور     اطلاعات همان فروش را مشاهده کنیم . پس از انتخاب فروش موردنظر با زدن دکمه (حذف) , اطلاعات فروش واچر حذف می گردد و دوباره می توانیم از آن واچر برای فروش     دیگری استفاده نمائیم.

    4- اصلاح فروش

    برای اصلاح فروش یک واچر ابتدا باید فروش موردنظر را روی صفحه آورد برای این منظور می توانیم از گزینه های بالای صفحه برای جستجو استفاده کرد می توانیم با تغییر     تاریخ فروش بالای صفحه یا پاک کردن کل تاریخ فروش و زدن دکمه اطلاعات مورد نیاز را روی صفحه بیاوریم و یا با وارد کردن سریال فروش موردنظر و زدن دکمه مذکور     اطلاعات همان فروش را مشاهده کنیم . پس از انتخاب فروش موردنظر با زدن دکمه( اصلاح فروش) , می توانیم ایتمهای واچر را اصلاح نمائیم.

    5- گزارش روزانه فروش

    با زدن دکمه (گزارش روزانه ) روی صفحه فروش پکیج تور و انتخاب تاریخ و زدن دکمه می توانیم گزارش روزانه فروش را ببینیم و با زدن دکمه پرینت در بالای این صفحه ,     می توان گزارش را چاپ نمود .

    6- چاپ واچرهایی که قبلا فروش شده است

    برای چاپ فروش یک واچر ابتدا باید فروش موردنظر را روی صفحه آورد برای این منظور می توانیم از گزینه های بالای صفحه برای جستجو استفاده کرد می توانیم با تغییر     تاریخ فروش بالای صفحه یا پاک کردن کل تاریخ فروش و زدن دکمه اطلاعات مورد نیاز را روی صفحه بیاوریم و یا با وارد کردن سریال فروش موردنظر و زدن دکمه مذکور     اطلاعات همان فروش را مشاهده کنیم . پس از انتخاب فروش موردنظر با زدن دکمه(چاپ واچر) , می توانیم واچر را چاپ نمائیم. همچنین می توانیم از دکمه مشاهده فروش و     سپس زدن دکمه چاپ نیز کل مشخصات فروش را برای بخش حسابداری پرینت بگیریم.

    گزارش ورودی هتل

    برای مشاهده گزارش ورودی یک هتل می توانیم از بخش ( فروش پکیج تور , گزارشات فروش , گزارش هتل فروش پکیج تور ) استفاده کرده و در بخش تاریخ شروع اقامت را تیک     کرده و تاریخ ورود موردنظر را وارد کنیم و دکمه را می زنیم . در صورتی که مایل بودید می توانید کد تور یا کد هزینه را نیز تیک کرده و تور یا هزینه موردنظر را     انتخاب کنیم.

    صورتحساب

    برای ارائه صورتحساب به شرکتهایی که از آنها خرید انجام داده اید علاوه بر دفتر حساب در حسابداری , می توانیم از صورتحساب فروش نیز استفاده کنیم برای این منظور     به بخش (فروش پکیج تور , صورتحساب , تسویه حساب با طرف حساب فروش پکیج تور ) وارد شده با مشخص کردن نام هزینه از ذره بین و تاریخ های فروش و زدن دکمه می توانیم     ریز فروشها و کنسلی های زده شده به حساب این بستانکار را مشاهده و مواردی را که می خواهیم تسویه کنیم تیک زده و دکمه تنظیم صورتحساب را بزنیم و سپس ذخیره و چاپ     را بزنیم . توجه شود که می توان با دبل کلیک کردن روی جدول فروش یا کنسلی می توانیم آن جدول را بزرگ کنیم و با دبل کلیک مجدد , این جدول به حالت قبل باز می گردد     . برای مشاهده صورتحسابهایی که قبلا ذخیره کرده ایم از بخش ( فروش پکیج تور , گزارشات فروش , گزارشات سلز هزینه های طرف حسابها ) استفاده می کنیم که حتی می     توانیم در این بخش یک صورتحساب اشتباه را حذف کنیم.

ارسال دیدگاه / دیدگاه کاربران
دیدگاه شما

*
*