وب سرویس ها > راهنمای وب سرویس راویس

    راهنمای وب سرویس راویس

    این وب سرویس برای ارتباط شما با سیستم راویس طراحی گردیده و به شما این امکان را می دهد که بتوانید پروازهای روی سایتهای وابسته به راویس را در سایت خود مشاهده     کنید و رزرو بگیرید , نکته ای که قابل توجه است این است که اجازه فروش بلیط با قیمت بیشتر از نرخ مصوب هواپیمایی کشوری روی سایت را ندارید و در صورت انجام این     کار امتیاز وب سرویس شما لغو می گردد و هیچگونه هزینه ای به شما بازپرداخت نمی گردد .

    ضمنا بلیطهای الکترونیکی که توسط شما طراحی می گردد باید مشابه بلیطهای آژانس چارتر کننده و دارای شماره بلیط و رفرنس و پی ان آر و مشخصات مسافر باشد و نام     چارتر دهنده به صورت فارسی یا لاتین در گوشه ای از بلیط نمایش داده شود تا از سردرگمی مسافر در فرودگاه جلوگیری به عمل آید.

    در صورت بروز هرگونه مشکل در راه اندازی خواهشمند است فقط با ایمیل FarasooGroup@yahoo.com

    مکاتبه فرمائید .

    با تشکر از همکاری شما

    نکته مهم :

            به دلیل قدیمی بودن این راهنما , ممکن است فیلدها تا 10 درصد متفاوت از این راهنما لیست کامل پارامترها و خروجی ها را می توانید در صفحه وب سرویس بخش Server Descriptionمشاهده نمایید

   

    از این متد برای دریافت لیست پروازها استفاده می شود

    List<Flight> GetFlightList(string source, string dest1, string dest2, string date1, string date2,string OprCod,string CustCod,string PID,string     Mojavez)

    ورودیها:

    Source: string

    کد سه رقمی فرودگاه مبدا

    مثال: "THR"

    dest1: string

    کد سه رقمی فرودگاه مقصد1

    مثال: "KIH"

    string dest2:

    کد سه رقمی فرودگاه مقصد2

    مثال: "THR"

    string date1:

    تاریخ شروع نمایش پرواز

    مثال: "13901201"

    string Date2:

    تاریخ پایان نمایش پرواز

    مثال: "13901220"

    string OprCod:

    کد شناسه شماره 1

    string CustCod:

    کد شناسه شماره 2

    string PID:

    کد شناسه شماره 3

    string Mojavez:

    کد شناسه شماره 4

    خروجیها

    string Id

    شماره شناسایی پرواز

    string AirCoNam1

    نام ایرلاین

    string AirportNam

    مسیر پرواز

    string AirportNamEn

    مسیر پرواز به انگلیسی مخصوص پروازهای خارجی

    string FlightDate

    تاریخ پرواز

    string FlightDateM

    تاریخ پرواز میلادی

    string FlgDay1

    روز پرواز

    string FlgDayEn1

    روز پرواز به انگلیسی

    string FlightNo

    شماره پرواز

    string FlightTime

    ساعت پرواز

    string CapLast

    مانده پرواز

    string PriceView

    قیمت پرواز

    string DscFlight1

    ملاحظات پرواز

    string AirPlaneNam

    نوع هواپیما

    string Srv

    درصد کارمزد شما

    string Class

    کلاس پروازی

    string FlightNoBack

    شماره پرواز مخالف که فقط با این شماره پرواز اجازه فروش دارید

    اگر این فیلد خالی باشد یعنی محدودیتی وجود ندارد

    string FlightDateBack

    تاریخ پرواز مخالف که فقط با این تاریخ پرواز اجازه فروش دارید

    اگر این فیلد خالی باشد یعنی محدودیتی وجود ندارد

    string CapNoTourLast

    فعلا بلا استفاده است

    string CapNoTourLastOneWay

    فعلا بلا استفاده است

   
           
  •             ReserveSeat        
  •    

    این متد برای رزرو موقت صندلی به مدت 15 دقیقه می نماید در صورتی که قبل از این زمان درخواست قطعی کردن رزرو دریافت نشود به صورت اتوماتیک رزرو     کنسل می شود

    Int64 ReserveSeat(Int64 ParvazId1,Int64 ParvazId2, Int64 ClassId1,Int64 ClassId2,

    int numADL, int numCHD, int numINF,string OprCod,string CustCod,string PID,string Mojavez)

    ورودیها

    Int64 ParvazId1

    شماره شناسایی پرواز رفت برای رزرو (تکمیل این فیلد اجباری است)

   

    Int64 ParvazId2

    شماره شناسایی پرواز برگشت برای رزرو (تکمیل این فیلد اختیاری است)

    Int64 ClassId1

    شماره شناسایی کلاس پرواز رفت برای رزرو (تکمیل این فیلد اجباری است)

    Int64 ClassId2

    شماره شناسایی کلاس پرواز برگشت برای رزرو (تکمیل این فیلد اجباری است)

    int numADL

    تعداد بزرگسال برای رزرو

    int numCHD

    تعداد کودک 2 تا 5 سال برای رزرو

    int numINF

    تعداد نوزاد زیر 2 سال برای رزرو (بایستی به مسافر هشدار داده شود که شناسنامه نوزاد پای پرواز کنترل می گردد)

    string OprCod:

    کد شناسه شماره 1

    string CustCod:

    کد شناسه شماره 2

    string PID:

    کد شناسه شماره 3

    string Mojavez:

    کد شناسه شماره 4

    خروجی:

            در صورتی که عدد خروجی کوچکتر یا مساوی صفر باشد خطایی رخ داده در غیر این صورت شماره برگردانده شده شماره رزرو موقت شماست که در ارتباطات بعدی موردنیاز         است.    

   

   

    این متد برای کنسل کردن یک رزرو موقت پیش از موعد به کار می رود

    Int64 ReserveSeatCancel(Int64 ReserveSeatID, string OprCod, string CustCod, string PID, string Mojavez)

    ورودیها:

   

    Int64 ReserveSeatID

    شماره شناسایی رزرو موقت

    string OprCod:

    کد شناسه شماره 1

    string CustCod:

    کد شناسه شماره 2

    string PID:

    کد شناسه شماره 3

    string Mojavez:

    کد شناسه شماره 4

    خروجی:

    نتیجه کنسلی اگر کوچکتر از صفر باشد خطا رخ داده

    این متد زمان باقیمانده قبل از کنسلی رزرو موقت را بر حسب دقیقه نمایش می دهد.

    Int64 GetTimeMinuteBeforeCancelReserve(Int64 ReserveSeatID, string OprCod, string CustCod, string PID, string Mojavez)

   

   

    ورودیها:

   

    Int64 ReserveSeatID

    شماره شناسایی رزرو موقت

    string OprCod:

    کد شناسه شماره 1

    string CustCod:

    کد شناسه شماره 2

    string PID:

    کد شناسه شماره 3

    string Mojavez:

    کد شناسه شماره 4

    خروجی:

    زمان باقی مانده از رزرو موقت بر حسب دقیقه

   

   

    این متد لیست پروازهای رزرو شده در یک رزرو موقت را نمایش می دهد

    List<WebPropertyList> GetReserveProperties(Int64 ReserveSeatID, string OprCod, string CustCod, string PID, string Mojavez)

   

   

    ورودیها:

   

    Int64 ReserveSeatID

    شماره شناسایی رزرو موقت

    string OprCod:

    کد شناسه شماره 1

    string CustCod:

    کد شناسه شماره 2

    string PID:

    کد شناسه شماره 3

    string Mojavez:

    کد شناسه شماره 4

    خروجیها

    string ReserveId

    شماره شناسایی رزرو موقت

    string AirCoNam

    نام ایرلاین

    string AirportNam

    مسیر پرواز

    string AirportNamEn

    مسیر پرواز به انگلیسی مخصوص پروازهای خارجی

    string FlightDate

    تاریخ پرواز

    string FlightDateM

    تاریخ پرواز میلادی

    string FlightNo

    شماره پرواز

    string FlightTime

    ساعت پرواز

    string ReserveNum

    تعداد صندلی رزرو شده

    string NumADL

    تعداد بزرگسال رزرو شده

   

    string NumCHD

    تعداد کودک رزرو شده

   

    string NumINF

    تعداد نوزاد رزرو شده

    string PriceViewKol

    کل مبلغ پرواز بابت کل نفرات

    string Srv

    درصد کارمزد پرواز رزرو شده

   

اطلاعات یک فروش را بر اساس رزرو انجام شده به صورت موقت نگهداری می کند تا زمانی که رزرو موقت باطل شود یا اینکه با دستور    ForoshTicketFromTemporary رزرو قطعی شود     .

   

        Int64 InsertNamReserveSeatTemporary(Int64 ReserveSeatID, string NamAllCommaSeperate, string FamilyAllCommaSeperate, string TicketCodeAllCommaSeperate,         string MobileNo, string TelNo, string OprCod, string CustCod, string PID, string Mojavez)    

    ورودیها

    Int64 ReserveSeatID

    شماره شناسایی رزرو موقت

    string NamAllCommaSeperate

    نام مسافرین که با کاما از یکدیگر جدا شده اند

    مثال:

    "مهدی , علی , حسن "

    string FamilyAllCommaSeperate

    نام خانوادگی مسافرین که با کاما از یکدیگر جدا شده اند

    مثال:

    "رضایی , احمدی , رضایی "

    string TicketCodeAllCommaSeperate

    گروه سنی مسافرین به ترتیب که با کاما از یکدیگر جدا شده اند

    مثال:

    "ADL , CHD, INF "

    string MobileNo

    شماره همراه مسافر برای مواقع ضروری

    string TelNo

    شماره تلفن مسافر برای مواقع ضروری

    string OprCod:

    کد شناسه شماره 1

    string CustCod:

    کد شناسه شماره 2

    string PID:

    کد شناسه شماره 3

    string Mojavez:

    کد شناسه شماره 4

   

    خروجی:

    در صورتی که خروجی صفر یا کوچکتر از صفر باشد خطایی پیش آمده و در صورت موفقیت شماره رزرو موقت شما را مجددا برای شما بر می گرداند(یعنی در صورت موفقیت اولین     پارامتر ورودی خود را برمی گرداند)

 
   

این متد زمانی صدا زده می شود که شما برای این رزرو قبلا متد    InsertNamReserveSeatTemporary را صدا     زده و نتیجه موفقیت آمیز دریافت کرده باشید و این متد به معنای قطعی کردن رزرو موقت شماست و در واقع فروش را به حساب بدهی شما منظور می کند.

    Int64 ForoshTicketFromTemporary(Int64 ReserveSeatID, string OprCod, string CustCod, string PID, string Mojavez)

    ورودیها:

   

    Int64 ReserveSeatID

    شماره شناسایی رزرو موقت

    string OprCod:

    کد شناسه شماره 1

    string CustCod:

    کد شناسه شماره 2

    string PID:

    کد شناسه شماره 3

    string Mojavez:

    کد شناسه شماره 4

    خروجی:

    در صورتی که خروجی صفر یا کوچکتر از صفر باشد خطایی پیش آمده و در صورت موفقیت شماره سریال پیگیری فروش برگردانده می شود.

   

    این متد مشخصات فروش انجام شده را برای شما ارسال می کند . از این تابع می توان برای مشاهده مشخصات به مسافر یا برای چاپ بلیط الکترونیک استفاده نمود.

    List<RefrenceList> GetRefrenceList(Int64 RefrenceNo, string OprCod, string CustCod, string PID, string Mojavez)

    ورودیها:

   

    Int64 RefrenceNo

    شماره سریال پیگیری فروش

    string OprCod:

    کد شناسه شماره 1

    string CustCod:

    کد شناسه شماره 2

    string PID:

    کد شناسه شماره 3

    string Mojavez:

    کد شناسه شماره 4

    خروجیها

    string FrNo

    سریال پیگیری فروش

    string PassengerRow

    ردیف مسافر

    string PNR

    پی ان آر بلیط

    string FrDate

    تاریخ فروش

    string FrHour

    ساعت فروش

    string TelNo1

    همراه مسافر

    string TelNo2

    تلفن مسافر

    string CustCodFr

    بلا استفاده

    string Nam

    نام و نام خانوادگی مسافر

    string TicketNo

    شماره بلیط

    string TicketName

    نوع گروه سنی بلیط

    string AirCustNam

    از این فیلد استفاده نشود

    string TicketPriceFr

    قیمت بلیط

    string ShareCustFr

    مبلغ کمیسیون شما بابت این بلیط

    string ShareCo

    بدهی شما بابت این بلیط

    string Path1

    مسیر پرواز رفت

    string Path2

    مسیر پرواز برگشت

    string FlightNo1

    شماره پرواز رفت

    string FlightNo2

    شماره پرواز برگشت

    string FlightTime1

    ساعت پرواز رفت

    string FlightTime2

    ساعت پرواز برگشت

    string FlightDate1

    تاریخ پرواز رفت

    string FlightDate2

    تاریخ پرواز برگشت

    string AirCoNam

    نام ایرلاین

   

        روش فروش در سیستم    

    استفاده از GetFlightList برای دریافت لیست پروازها و     انتخاب یک یا دو پرواز (با چک کردن تاریخ و پرواز مخالف)

    استفاده از ReserveSeat برای رزرو موقت 20 دقیقه ای     پرواز

استفاده از    InsertNamReserveSeatTemporary برای     ارسال اسامی و مشخصات مسافرین و نگهداری موقت آنها

    انجام عملیات بانکی مربوط به مسافر و سایت شما تا قبل از منقضی شدن رزرو

    استفاده از ForoshTicketFromTemporary     برای قطعی کردن رزرو و دریافت شماره پیگیری

    استفاده از GetRefrenceList برای دریافت مشخصات فروش     شده و چاپ بلیط الکترونیک

ارسال دیدگاه / دیدگاه کاربران
دیدگاه شما

*
*